SPLOŠNI POGOJI ZA UDELEŽNCE DOGODKA

I. Organizator

Organizator konference je Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, matična št.: 2345960000, davčna št.: SI 10714456, tel. št. 01/43 45 640, spletna pošta: info@dan-d.si.

II. Prijava in sklenitev pogodbe

Z izpolnitvijo in oddajo spletne prijavnice s klikom na polje »ODDAJ PRIJAVO« pride do sklenitve pogodbenega razmerja na podlagi katerega pridobite pravico do udeležbe na dogodku, mi pa vam moramo takšno udeležbo, v skladu s splošnimi pravnimi pravili ter temi splošnimi pogoji, omogočiti.

Pred oddajo prijavnice boste preusmerjeni na predogled podatkov navedenih na prijavnici, tako da boste lahko preverili pravilnost vpisanih podatkov.

Po oddaji prijavnice vam bomo na vaš naslov spletne pošte posredovali sporočilo o opravljeni prijavi na dogodek skupaj s kopijo prijavnice ter temi splošnimi pogoji, tako da si jo lahko shranite. Prijavnica bo shranjena tudi v evidencah družbe.

Hkrati boste prejeli predračun za plačilo kotizacije, ki ste ga dolžni poravnati v zato postavljenem roku 8 dni, plačilo se opravi izključno z nakazilom na bančni račun naveden na predračunu. Neplačilo predračuna NE pomeni avtomatske odjave iz dogodka.

Naročilo in sporočilo o opravljeni prijavi se štejeta za prejeta s trenutkom, ko je naslovniku omogočen dostop do njiju.

III. Odjava

a. Pravne osebe

V primeru odjave nam mora prijavitelj to sporočiti pisno na naslov spletne pošte: info@dan-d.si.

Brezplačna odjava je možna do 6 delovnih dni pred dogodkom, v primeru odjave do 3 dni pred dogodkom ste dolžni poravnati administrativne stroške v višini 54,90 EUR z vključenim DDV, pri kasnejši odjavi pa celotno ceno izobraževanja.

b. Potrošniki

Potrošniki imajo skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov pravico do odjave (odstopa od pogodbe) v roku 14 dni od dne prijave na dogodek, brez navajanja kakršnih koli razlogov.

Obvestilo o odjavi (odstopu) nam lahko podate na priloženem obrazcu ali pa nam izjavo posredujete na zgoraj navedeni naslov spletne pošte.

V primeru, da je ob prijavi, do izvedbe dogodka manj kot 14 dni, odjava (odstop) od pogodbe, po tem, ko je bila prijava izvedena, ni mogoč. Z oddajo prijavnice se tej pravici za čas po izvedbi dogodka izrecno odpovedujete.

Kolikor je prijava opravljena več kot 14 dni pred dogodkom, velja, da je brezplačna odjava možna do 6 delovnih dni pred dogodkom, v primeru odjave do 3 dni pred dogodkom ste dolžni poravnati administrativne stroške v višini 54,90 EUR z vključenim DDV, pri kasnejši odjavi pa celotno ceno izobraževanja.

IV. Spremembe v zvezi z dogodkom

V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi dogodka, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.

Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije dogodka znotraj kraja izobraževanja, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.

Pridržujemo si pravico zamenjave predavatelja v primeru bolezni predavatelja ali v drugih nepredvidljivih okoliščinah.

V. Avtorske pravice

Vsa gradiva vezana na dogodek, vključno s posnetki predavanj in drugih podobnih aktivnosti, vključno s prikazanimi grafikami, tabelami ter drugimi študijskimi pripomočki, objavljenimi s strani izvajalca izobraževanja, so predmet avtorske pravice.

Kolikor ni drugače označeno je imetnik avtorskih pravic družba Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.

Vse pravice na teh delih so pridržane. Zlasti je prepovedana vsaka oblika javnega prikazovanja, predvajanja, objavljanja, reprodukcije, distribucije, dajanja v najem in predelave.

V primeru kršitev avtorske pravice ste odškodninsko odgovorni in sicer tako za materialno kot nematerialno škodo. Zavedajte se, da je zlasti internetna distribucija lahko sledljiva.

VI. Zadovoljstvo udeležencev

Medijski partner d.o.o. si prizadeva svoje dogodke čimbolj približati pričakovanjem udeležencev. Zato pri vsakem dogodku vaše zadovoljstvo merimo z vprašalniki.

Poleg tega pa v primeru, da z dogodkom niste bili zadovoljni, sprejemamo vse morebitne pripombe in pritožbe pisno v roku pet dni po zaključku izobraževanja na naslov: Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.

Morebitno nezadovoljstvo rešujemo s sodelovanjem med udeležencem dogodka in Medijskim partnerjem d.o.o.. Za vse pritožbe, ki jih ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, pa je pristojno sodišče v Ljubljani.

VII. Napake pri izpolnitvi

Medijski partner d.o.o. je odgovoren za stvarne napake pri izpolnitvi obveznosti po pogodbi z udeležencem. Udeleženec nas je v primeru stvarnih napak dolžan v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestiti o napaki, ki jo mora v svojem obvestilu natančno opisati. V primeru, da udeleženec prekorači predhodno navedeni rok izgubi pravice iz naslova stvarne napake, kot to izhaja iz določil zakona, ki ureja varstvo potrošnikov.

VIII. Uporaba jezika

Prijava na izobraževanje je možna izključno v slovenskem jeziku.

V Ljubljani, 21.12.2023 Medijski partner d.o.o.
Ariana Nina Eror – direktorica