Varovanje osebnih podatkov

Lastnik in upravljalec spletnega mesta www.dan-d.si
Uradno ime podjetja:  Medijski partner d.o.o.
Sedež podjetja: Slovenska cesta 56, 1000 Ljubjana
Zakoniti zastopnik: Ariana Nina Eror
Spletna stran: www.dan-d.si
Email: info@dan-d.si

 1. POLITIKA ZASEBNOSTI – obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov

  Prijava in udeležba na dogodku (izobraževanje, konferenca,…)

  Spoštovani,

  v zvezi s prijavo na dogodek, ki ga organizira podjetje Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana, tel. št. +386 (0)1 43 45 640, elektronski naslov: info@marketingmagazin.si, za potrebe sklenitve pogodbe, izvedbe dogodka ter urejanja vprašanj z vašo udeležbo na dogodku, zbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo. Zagotovitev osebnih podatkov v okviru te storitve ne predstavlja zakonske obveznosti.

  KAJ:
  Zbiramo podatke o vašem imenu in priimku, naslovu stalnega/začasnega bivališča, telefonski številki, davčni številki, udeležbi na dogodku ter v primeru študentov potrdilo o šolanju.

  ZAKAJ:
  Za potrebe zagotavljanja vaše udeležbe na dogodku, torej gre za obdelavo osebnih podatkov potrebno za samo izvajanje pogodbe.

  Brez posredovanja osebnih kontaktnih podatkov udeležba ni mogoča, brez dostave dokazila o šolanju pa vam ne moremo priznati pravice do znižane kotizacije/prijavnine. Podatek o davčni številki je potreben zgolj kadar to želite zaradi izdaje računa davčnemu zavezancu.

  Vaše podatke uporabljamo tudi za obveščanje o dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih in ponudbah podjetja ter podjetij, ki so z našim podjetjem pogodbeno povezana. V tem delu vaše podatke uporabljamo na podlagi vašega soglasja. V navedenem okviru izvajamo tržno obveščanje.

  KOLIKO ČASA:
  Do 5 let od dneva prijave na dogodek.

  Izjemo predstavljajo primeri, ko pride do spora v zvezi z naročniškim razmerjem, ki je predmet sodnega postopka, v takem primeru lahko pride do položaja, ko vaše podatke hranimo še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe.

  Prav tako vas moramo opozoriti, da se računovodske listine skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek hranijo 10 let.

  KDO:
  Zbrane podatke bo v osnovi uporabljalo naše podjetje, lahko pa se zgodi, da bodo podatki o vaši prijavi posredovani soorganizatorju dogodka, z izključnim namenom zagotavljanja vaše nemotene udeležbe na dogodku.

  Dodatno obdelavo izvajajo partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, računovodski servis za namen izdaje in plačila računa ter v primeru neplačila zunanja pravna služba za namen izterjave, drugim tretjim osebam podatki ne bodo posredovani.

  Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

  VARSTVO VAŠIH PRAVIC:
  V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:
  • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
  • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
  • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

  V zvezi s tržnim obveščanjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

  Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@marketingmagazin.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

  Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.